Grupo Alumnos CEIP Vicálcaro


 

Grupo Alumnos 1º 2º 3º Primaria CEIP Vicálcaro, de Madrid