Grupo Alumnos CEIP Vicálcaro

 Grupo Alumnos 1º 2º 3º Primaria CEIP Vicálcaro, de Madrid