Grupo Alumnos CEIP Vicálcaro

 
Grupo Alumnos 1º 2º 3º Primaria CEIP Vicálcaro, de Madrid