Grupo Alumnos CEIP Vicálcaro


 


 Grupo Alumnos 1º 2º 3º Primaria CEIP Vicálcaro, de Madrid