Grupo Alumnos CEIP Vicálcaro
Grupo Alumnos 1º 2º 3º Primaria CEIP Vicálcaro, de Madrid