Berit Hals


Berit Hals, de Madrid 
'Sofonisba sale a la luz'
Pintura en seda